Om os

Om distriktet
Velkommen til Distrikt Hedegården der er en distriktsinstitution, bestående af fire Børnehuse, Birkegården, Regnbuen, Globen og Sesam. Distriktet modtager børn i alderen 0-5 år. Børnehusene er ikke fysisk forbundne men ligger fordelt i skoledistriktet Hedegården. Hvert børnehus har deres eget særpræg og organisering af børnegrupper, men vi arbejder alle med de samme pædagogiske metoder. Det vil sige, at vi arbejder tematiseret og med dialogisk læsning.

Børne og ungestrategi

Ballerup Kommunes Børne- og ungestrategi: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de er værdsatte og udvikler sig såvel fagligt som socialt.

Normering
Distriktet er i alt normeret til 90 vuggestuebørn og 175 børnehavebørn. Det faktuelle børnetal i den enkelte afdeling kan variere over året pga. den fleksible normering. Men som udgangspunkt kan vi i Distrikt Hedegården modtage 90 vuggestuebørn og 175 børnehavebørn. Herudover har vi i afdeling Globen, en specialgruppe med plads til 15 børn med særlige behov. I sammenhæng med Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 15 og 30 timers sprogstimulerings tilbud, for tosprogede børn, som ikke går i daginstitution.

Ledere og medarbejdere
Den samlede medarbejdergruppe består af  ca. 70 pædagogiske medarbejdere samt 2 køkkenledere.
Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktslederen i samarbejde med de fem pædagogiske ledere samt distriktets stedfortrædere, som sammen udgør ledelsesteamet for Distrikt Hede/-Magleparken.

Vores distriktsleder hedder Anette Lykke. Distriktskontoret er placeret på Hedegårdsskolen, Magleparken 8, 2750 Ballerup. Anette kan træffes på telefon  44771848 eller mail ayk@balk.dk

Alternativt kan I kontakte Souschef Dorte Kim Westrup på tlf. 44773838 eller mail dkw@balk.dk

Administrativ medarbejder: Line Munk Jensen, Hedegårdsskolen, træffes på tlf. nr. 44773754

De pædagogiske ledere arbejder i hver sin afdeling som fremgår af nedenstående.

Hanne Hvidbjerg Larsen, Børnehuset Regnbuen, træffes på tlf. nr.20691338 eller mail hhl@balk.dk

Marianne Bille, Børnehuset Birkegården, træffes på tlf. nr. 44771909 eller mail bim@balk.dk

Dorte Kim Westrup, Børnehuset Globen og specielgruppen, træffes på tlf. nr. 44773838 eller på mail dkw@balk.dk

Christel Faaborg, Børnehuset Globen, træffes på tlf. 44771639 eller på mail chfa@balk.dk

Dorit Coleman Jensen, Børnehuset Sesam, træffes på tlf. nr. 25228021eller på mail rit@balk.dk

Velkomstfolder
Yderligere information om distriktet og hverdagen i afdelingerne, kan du læse i vores velkomstfoldere:
Link til velkomstfolder er på vej