Indslusningsgruppen Sesam

Sesam

Sesam er Ballerup kommunes Indslusningsgruppe. I Sesam er der plads til børn og familier med behov for en særlig sproglig, integrerende og inkluderende støtte. Børn og familier får plads i Sesam gennem en særlig visitations proces.

Børnegruppen udgøres af ca. 70 % vuggestuebørn og 30 % børnehavebørn. Børnene over 3 år deltager i Spirens sprogstimulering.

Det vurderes løbende, hvorvidt børn og forældre er parat til at flytte til en daginstitution i eget skoledistrikt.

Familierne er tilknyttet Sesam i gennemsnit 1- 2,5 år.

 

Børne og ungestrategi

Ballerup kommunes børne- og ungestrategi: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de er værdsatte og udvikler sig såvel fagligt som socialt. (link på vej)

 

Læringsmiljø og fællesskaber

I Sesam arbejder vi med intensiv sprogtilegnelse. Vi tager udganspunkt i børnenes potientialer og skaber en struktureret, forudsigelig hverdag med tydelig kommuniktation og mulighed for små læringsmiljøer tilpasset det enkelte barns behov. Det pædagogiske indhold planlægges efter ”årshjul”, med baggrund i ”Tematiseret Dialogisk læsning”. Der arbejdes med samme emne og indhold i perioder på ca. to måneder.

 

Forældresamarbejde

Sesam møder familierne med forståelse for den kultur, som forældre og børn er opvokset i, inden ankomst til Danmark. I Sesam får familierne mulighed for at tilegne sig erfaringer med det danske institutions miljø og dets normer og forventninger. Dette indebærer, at der er fokus på forældrenes deltagelsesmuligheder, forpligtigelser og ansvar i forhold til deres barns generelle trivsel, udvikling og uddannelse.I Sesam arbejdes med forældreinddragelse, handleplaner og opfyldelse af mål, så familien tilegner sig viden, mulighed for og egen motivation for deltagelse i deres barns videre udviklings- og uddannelsesforløb. Personalegruppen i Sesam og Spiren er multikulturel, hvilket er afgørende for forældreinddragelsen og samarbejdet.

 

Spiren

I sammenhæng med Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 30 timers sprogstimulerings tilbud, for tosprogede børn, som ikke går i daginstitution. Ca. hver anden måned gennemgås lister over tosprogede 3-6 årige børn udenfor daginstitution. Familierne kontaktes pr. brev eller ved personlig henvendelse.

Sprogstimuleringen i Spiren varetages af personalet ansat i Sesam, således at der fastholdes kontakt til det almene institutionsområde samt sikres fastholdelse af et højt fagligt niveau.

Der arbejdes med forældreinddragelse i sammenhæng med de strukturerede temaer. Samtidig arbejdes der målrettet på at motivere familien til fuldtids daginstitution.

 

Kontakt

Pædagogisk leder

Dorit Jensen Coleman, tlf. 25228021, email rit@balk.dk

Sesam

Tlf. 44773979