Børnehuset Regnbuen

 

Skyerne, Pytterne og Dråberne

Regnbuen er normeret til 64 enheder fordelt på 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

Organisering

Regnbuen er et mindre Børnehus i dsitriktet. Regnbuen  består af 3 stuer : 2 børnehave grupper - Pytterne og Dråberne, som rummer ca. 20 børn på hver stue. Skyerne er vores vuggegruppe og rummer 10-12 børn. For at skabe kvalitet og sammenhæng, arbejder stuerne tæt sammen. Børnene er tilknyttet en stue, som er deres faste base i hverdagen. Stuerne arbejder både enkeltvis og på tværs af hinanden i dagligdagen. Både hvad angår før-skolegruppen, daglige aktiviteter, og større arrangementer.

 

Børne og ungestrategi

Ballerup kommunes børne og ungestrategi: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de er værdsatte og udvikler sig såvel fagligt som socialt.(Link på vej)

I Regnbuen tilstræber vi at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler og støttes i at blive selvstændige og sociale børn der kan indgå i fællesskabet. Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af stuerne. To gange om ugen laver vi aktiviteter på tværs af stuerne, hvor børnen deles op efter alder.

Børnene er medansvarlige i deres daglige ramme. Vi vægter at møde hvert barn individuelt med udgangspunkt i deres styrker, interesser og udviklingsområder. I Regnbuen skal børn høres, ses og tages alvorligt. Og mest af alt skal de opleve sig som ønsket og en del af fællesskabet.

 

Gruppetid

To gange om ugen aldersopdeler vi børnene og arbejder i små grupper. Vi arbejder tematiseret og med dialogisk læsning.

 

Kontakt

Pædagogisk leder

Hanne Larsen, tlf. 20691338, email hhl@balk.dk

Skyerne

Tlf. 20240851

Dråberne

Tlf. 20240852

Pytterne

Tlf. 20240853