Børnehuset Globen

Team Nord, Syd, Vest og LilleØ

Globen er normeret til 132 enheder, fordelt på 36 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Globen består også af Team Øst.(Se link)

 

Organisering

Da Globen er en stor afdeling, lægger vi vægt på, at organisere os i mindre enheder. Derfor har vi valgt at opdele børnene i tre teams, så vi kan understøtte en tæt og nær kontakt til alle børn og familier. Hvert team består af to grupper, der samarbejder i dagligdagen. Der vil fortrinsvis være personaler fra hvert team i den fulde åbningstid.

 

Familiegrupper

I Globens arbejder vi i familiegrupper. Det betyder at børnene er sammen med børn fra 0-5 år. Vi ønsker at skabe nærhed, tryghed og sammenhæng i barnets tid hos os, og ligeledes for forældre. Børnene får ingen skift mens de er i Globen, og har 6 faste voksne der bliver deres primære voksne i huset. Vi tilstræber at søskende kommer i samme team, så man som familie har de samme primærvoksne. Det giver god mulighed for tæt samarbejde, som vi prioriterer højt.

Når et barn starter i Globen, er det som regl nok at være i deres eget team. I takt med at de bliver større, får de tilbud andre steder i huset. Der laves aktiviteter på tværs af årgange, interesser, køn og behov. Vi laver mange fælles ting, men har altid en tryg familiegruppe at vende tilbage til. Om formiddagene opdeles børnene så vuggestuebørnene og børnehavebørnene arbejder i aldersopdelte grupper. Efter frokost er man tilbage i familiegruppen igen.

 

Børne og ungestrategi

Ballerup kommunes børne- og ungestrategi: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de er værdsatte og udvikler sig såvel fagligt som socialt. (link på vej)

I Globen tilstræber vi at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler og støttes i at blive selvstændige og sociale børn der kan indgå i fællesskabet.  Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af teams og grupper. Nogle børn går på besøg hos deres venner i de andre teams, mens andre hellere vil have nogen på besøg hos dem.

 

Kommende skolebørn

De sidste år børnene er i Globen, tilknyttes de en storbørnsgruppe, der mødes to gange om ugen. I storbørnsgruppen er de sammen med de andre kommende skolebørn i huset. Her arbejdes der målrettet med skoleforberedende aktiviteter. Der ud over er der to-tre fordybelsesuger hvor børnene arbejder med et bestemt emne. I disse uger er de sammen hver dag.

 

Kontakt

Pædagogiske ledere

Christel Faaborg, tlf. 44771639, email chfa@balk.dk

Dorte Kim Westrup, tlf. 44773838, email dkw@balk.dk

Team Nord:

Samsø 44772731       Græsholm 44772732

Team Syd

Bogø 44772913          Ærø 44772914

Team Vest

Mandø 44773101       Rømø 44773102

LilleØ 44771665