Børnehuset Birkegården

Kernehuset, Rødderhuset og Spirerhuset

Birkegården er normerte til 36 vuggestuepladser og 60 Børnehavepladser. Vi deler et af vores huse med dagplejens legestue.

 

Organisering

Birkegården er fordelt i tre huse og har dejlige udomsarealer. Vi har bevidst valgt at have både vuggestue børn og børnehave børn i begge huse, udfra overvejelser om, at små og store børn kan have glæde af hinanden, og at det giver en højere grad af sammenhæng for børnene. 

 

Børne og ungestrategi

Ballerup kommunes børne og ungestrategi: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de er værdsatte og udvikler sig såvel fagligt som socialt.(Link på vej)

I Birkegården tilstræber vi at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler og støttes i at blive selvstændige og sociale børn der kan indgå i fællesskabet. Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af stuer og huse. To gange om ugen laver vi aktiviteter på tværs af husene, hvor børnen deles op efter alder.

Året rundt arbejder vi med udgangspunkt i vores læreplan, vi arbejder tema-orienteret og vi prioriterer at opdele børnene i mindre grupper. Desuden har vi i hele distriktet fokus på vores mange hverdagsrutiner, og på hvordan vi sikre den høje pædagogiske kvalitet hen over hele barnets dag i institutionen.

 

Vores legeplads

Vi har måske Ballerup Kommunes største legeplads, en dejlig naturlegeplads med buske, frugttræer, store græsarealer og mange smådyr, fugle og egern. Her kan vi følge med i årtidernes skiften, vi kan fange smådyr og blive klogere på, hvordan de lever. Vi har en dejlig bålplads, som vi bl.a. bruger til at lave mad på. Børnehavebørnene er ude hele året uanset vind og vejr, og vi tilstræber, at også vuggestuebørnene er så meget ude, som det er muligt. 

 

Kontakt

Pædagogisk leder

Marianne Bille, tlf 44771909, email bim@balk.dk

Kernehuset

44773955

Rødderhuset

44773912

 

Tlf.: 44 77 39 12