Børnehuse

Børnehuset Birkegården

Om Børnehuset Birkegården
Birkegården er en integreret institution fordelt på tre huse og med dejlige udomsarealer. I det følgende vil vi give en lille smagsprøve på, hvem vi er, og bliver du nysgerrig og vil vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Vores struktur og fordeling
Vi er normeret til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, og børnene er fordelt i to huse. Vi har bevidst valgt at have både vuggestue børn og børnehave børn i begge huse, udfra overvejelser om, at små og store børn kan have glæde af hinanden, og at det giver en højere grad af sammenhæng for børnene. 
Kernehuset består af Solstuen og Stjernestuen, der hver har 12 vuggstuebørn, samt Månestuen, der består af 20 børnehavebørn. I Kernehuset ligger også vores køkken, som sørger for mad til vuggestuebørnene.
Rødderhuset består af Planetstuen, som har 12 vuggestuebørn og Pluto og Dragen, der hver er normeret til 20 børnehavebørn.
Endelig så har vi Spirehuset. Her har vi et dejligt stort lokale, som vi bruger til vores storbørnsgruppe. Det er vores kommende skolebørn, der er sammen tre formiddage om uge fra september og frem til de starter i BFO 1. maj.  

Kort om vores pædagogik
Året rundt arbejder vi med udgangspunkt i vores læreplan, vi arbejder tema-orienteret og vi prioriterer at opdele børnene i mindre grupper. Desuden har vi i hele distriktet fokus på vores mange hverdagsrutiner, og på hvordan vi sikre den høje pædagogiske kvalitet hen over hele barnets dag i institutionen.

Vores legeplads
Vi har måske Ballerup Kommunes største legeplads, en dejlig naturlegeplads med buske, frugttræer, store græsarealer og mange smådyr, fugle og egern. Her kan vi følge med i årtidernes skiften, vi kan fange smådyr og blive klogere på, hvordan de lever. Vi har en dejlig bålplads, som vi bl.a. bruger til at lave mad på. Børnehavebørnene er ude hele året uanset vind og vejr, og vi tilstræber, at også vuggestuebørnene er så meget ude, som det er muligt. 
 

Børnehuset Globen

Om Børnehuset Globen
Børnehuset Globen er en forholdsvis ny afdeling i distriktet. Globen er et mangfoldigt hus, der afspejler det område vi bor i. Vi deler ligeledes huset med distriktets anden afdeling, Sesam/Spiren. Globen er normeret til 132 enheder, fordelt på 36 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Globen består også af to specialgrupper, Bornholm og Christians Ø, der har plads til 15 børn i alderen 0-6 år. Da Globen er en stor afdeling, har vi valgt at opdele børnene i fire teams. Hvert team består af to grupper, der samarbejder i dagligdagen. Der vil fortrinsvis være personaler fra hvert team i den fulde åbningstid.

I Globens almengrupper, arbejder vi i familiegrupper, der betyder at børnene er sammen med børn fra 0-5 år. Vi ønsker at skabe nærhed, tryghed og sammenhæng i barnets tid hos os, og ligeledes for jer som forældre. Børnene får ingen skift, og har 6 faste voksne der bliver deres primære voksne i huset. Vi tilstræber at søskende kommer i samme team, så man som familie har de samme primærvoksne. Det giver god mulighed for tæt samarbejde, som vi prioriterer højt. I specialgrupperne, er normeringen tilpasset den gruppe børn der er visiteret. Her arbejdes der individuelt med børnene og de deltager i de fælles aktiviteter i huset, i det omfang det er muligt.

I starten af deres tid i Globen, er det nok at være i deres trygge team. I takt med at de bliver større, får de tilbud andre steder i huset. Der laves aktiviteter på tværs af årgange, interesser, køn og behov. Vi laver mange fælles ting, men har altid en tryg familiegruppe at vende tilbage til. Om formiddagene opdeles børnene så vuggestuebørnene og børnehavebørnene arbejder i aldersopdelt. Efter frokost er man tilbage i familiegruppen igen,

Vi tilstræber at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler og støttes i at blive selvstændige og sociale børn. Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af teams og grupper. Nogle børn går på besøg hos deres venner i de andre teams, mens andre hellere vil have nogen på besøg hos dem.

De sidste år børnene er i Globen, tilknyttes de en storbørnsgruppe, der mødes en fast dag om ugen. I storbørnsgruppen er de sammen med de andre kommende skolebørn i huset. Her arbejdes der målrettet med skoleforberedende aktiviteter. Der ud over er der to-tre fordybelsesuger hvor børnene arbejder med et bestemt emne. I disse uger er de sammen hver dag.

Specialgruppen i Børnehuset Globen

Børnehuset Regnbuen

Om Børnehuset Regnbuen
Børnehuset Regnbuen er en 0-5 års institution, der rummer 50 børn.
Regnbuen består af 3 stuer: 2 børnehave grupper - Pytterne og Dråberne, som rummer ca. 20 børn på hver stue. Skyerne er vores vuggegruppe og rummer ca. 10 børn.
Børnene er medansvarlige i deres daglige ramme. Vi vægter at møde hvert barn individuelt med udgangspunkt i deres styrker, interesser og udviklingsområder. I Regnbuen skal børn høres, ses og tages alvorligt. Og mest af alt skal de opleve sig som ønsket og en del af fællesskabet.

Børnene er tilknyttet en stue, som er deres faste base i hverdagen. Stuerne arbejder både enkeltvis og på tværs af hinanden i dagligdagen. Både hvad angår før-skolegruppen, daglige aktiviteter, og større arrangementer.
 

Indslusningsgruppen Sesam

Om Indslusningsgruppen Sesam 
Børnehuset Sesam har plads til børn og familier med behov for en særlig sproglig, integrerende og inkluderende støtte svarende til 25 enheder.

Børnegruppen udgøres af ca. 70 % vuggestuebørn og 30 % børnehavebørn. Børnene over 3 år deltager i Spirens sprogstimulering.

Det vurderes løbende, hvorvidt børn og forældre er parat til almindelig daginstitution.
Familierne er tilknyttet Sesam mellem 1- 2,5 år. 

I Sesam arbejdes med intensiv sprogtilegnelse, forældreinddragelse, handleplaner og opfyldelse af mål, så familien tilegner sig viden, mulighed for og egen motivation for deltagelse i deres barns videre udviklings- og uddannelsesforløb. Personalegruppen i Sesam og Spiren er multikulturel, hvilket er afgørende for forældreinddragelsen og samarbejdet. 
Det pædagogiske indhold planlægges efter ”årshjul”, med baggrund i ”Tematiseret Dialogisk læsning”

 I både Spiren og Sesam, arbejdes med samme emne og indhold i perioder på ca. to måneder. Derved arbejdes med et samlet læringsmiljø og lærings differentiering, således at personalet kan overtage hinandens opgaver. Desuden opnås sammenhæng og personale fleksibilitet i hverdagen ved f.eks. ferie, kurser og sygdom.
Se iøvrigt links og artikler

I sammenhæng med Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 30 timers sprogstimulerings tilbud, for tosprogede børn, som ikke går i daginstitution. Ca. hver anden måned gennemgås lister over tosprogede 3-6 årige børn udenfor daginstitution. Familierne kontaktes pr. brev eller ved personlig henvendelse.

Sprogstimuleringen i Spiren varetages af personalet ansat i Sesam, således at der fastholdes kontakt til det almene institutionsområde samt sikres fastholdelse af et højt fagligt niveau.
Der arbejdes med forældreinddragelse i sammenhæng med de strukturerede temaer. Samtidig arbejdes der målrettet på at motivere familien til fuldtids daginstitution. 

Ballerup kommunes to Tokulturelle konsulenter er i en del af deres timer ansat i Sesam/Spiren. De tilfører personale og ledelse viden, erfaringer og oplysninger fra deres kontakt til de almene daginstitutioner, ligesom konsulenterne får viden, kvalificering, afprøver metoder, materialer osv. i Sesam / Spiren.  Alle personale møder afholdes for den samlede personale gruppe, for derved at opnå størst mulig faglig videns deling, dynamik og fleksibilitet.